Fri 10/11/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Decatur, Austin High School 7:00p 8:00p  Varsity Game Austin   KI